Cờ lê vòng miệng chống đánh lửa Kstools 963.7265

Đánh giá sản phẩm
* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT
Thương hiệu: Kstools
Tình trạng: Còn hàng
Model Thông số kỹ thuật Đơn giá Số lượng
963.7265 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 6 mm 653.400₫
963.7266 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 7 mm 653.400₫
963.7267 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 8 mm 653.400₫
963.7268 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 9 mm 653.400₫
963.7269 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 10 mm 653.400₫
963.7270 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 11 mm 685.300₫
963.7271 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 12 mm 884.400₫
963.7272 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 13 mm 884.400₫
963.7273 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 14 mm 921.800₫
963.7274 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 15 mm 1.038.400₫
963.7275 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 16 mm 1.038.400₫
963.7276 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 17 mm 1.038.400₫
963.7277 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 18 mm 1.119.800₫
963.7278 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 19 mm 1.119.800₫
963.7279 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 20 mm 1.255.100₫
963.7280 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 21 mm 1.255.100₫
963.7281 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 22 mm 1.413.500₫
963.7282 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 23 mm 1.639.000₫
963.7283 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 24 mm 1.639.000₫
963.7284 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 25 mm 2.118.600₫
963.7285 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 26 mm 2.118.600₫
963.7286 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 27 mm 2.118.600₫
963.7287 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 28 mm 2.733.500₫
963.7288 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 29 mm 2.733.500₫
963.7289 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 30 mm 2.733.500₫
963.7290 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 32 mm 2.840.200₫
963.7291 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 34 mm 4.233.900₫
963.7292 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 36 mm 4.233.900₫
963.7293 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 38 mm 5.387.800₫
963.7294 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 41 mm 5.387.800₫
963.7295 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 46 mm 6.244.700₫
963.7296 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 50 mm 6.961.900₫
963.7297 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 55 mm 7.951.900₫
963.7298 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 60 mm 8.860.500₫
963.7299 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 65 mm 10.313.600₫
963.7300 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 70 mm 11.299.200₫
963.7301 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 75 mm 12.922.800₫
963.7302 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 80 mm 14.558.500₫
963.7307 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 1/4 " 653.400₫
963.7308 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 5/16 " 653.400₫
963.7309 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 11/32 " 646.800₫
963.7310 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 3/8 " 646.800₫
963.7311 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 7/16 " 843.700₫
963.7312 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 1/2 " 880.000₫
963.7313 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 9/16 " 998.800₫
963.7314 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 19/32 " 1.056.000₫
963.7315 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 5/8 " 1.056.000₫
963.7316 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 11/16 " 1.134.100₫
963.7317 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 3/4 " 1.134.100₫
963.7318 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 25/32 " 1.255.100₫
963.7319 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 13/16 " 1.255.100₫
963.7320 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 7/8 " 1.559.800₫
963.7321 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 15/16 " 1.914.000₫
963.7322 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 31/32 " 2.129.600₫
963.7324 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 1.1 / 16 " 2.129.600₫
963.7325 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 1.1 / 8 " 3.141.600₫
963.7326 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 1.3 / 16 " 3.141.600₫
963.7327 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 1.1 / 4 " 3.422.100₫
963.7328 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 1.5 / 16 " 4.785.000₫
963.7329 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 1.3 / 8 " 4.785.000₫
963.7330 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 1.7 / 16 " 4.785.000₫
963.7331 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 1.1 / 2 " 6.063.200₫
963.7332 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 1.9 / 16 " 6.063.200₫
963.7333 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 1,5 / 8 " 6.063.200₫
963.7334 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 1.11 / 16 " 6.288.700₫
963.7335 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 1.3 / 4 " 6.288.700₫
963.7336 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 1,13 / 16 " 6.288.700₫
963.7337 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 1.7 / 8 " 6.961.900₫
963.739 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 2.1 / 16 " 7.951.900₫
963.734 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 2.1 / 8 " 7.951.900₫
963.7341 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 2.3 / 16 " 7.951.900₫
963.7342 CỜ LÊ VÒNG MIỆNG CHỐNG ĐÁNH LỬA 2.1 / 4 " 8.610.800₫

Tổng tiền:

- Model: 963.7265 /.../ 963.7302
              963.7307 /.../ 963.7342
- Size:  6 mm /.../ 80 mm
          1/4" /.../ 2.1/4""  

Tên Sản Phẩm: Cờ lê vòng miệng
Model: 963.7265
Hãng/ Xuất xứ: Kstools - Đức
Thông số:
- Vật liệu :  Đồng Nhôm
- Độ Rộng Vòng Miệng : 6 mm
- Góc Nghiêng Đầu Tròng : 15°
- Chiều Dài : 130 mm
- Đạt Chuẩn :  DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
- Trọng Lượng : 50 g
Tên Sản Phẩm: Cờ lê vòng miệng
Model: 963.7282
Hãng/ Xuất xứ: Kstools - Đức
Thông số:
- Vật liệu :  Đồng Nhôm
- Độ Rộng Vòng Miệng : 23 mm
- Góc Nghiêng Đầu Tròng : 15°
- Chiều Dài : 2500 mm
- Đạt Chuẩn :  DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
- Trọng Lượng : 350 g
 
Tên Sản Phẩm: Cờ lê vòng miệng
Model: 963.7329
Hãng/ Xuất xứ: Kstools - Đức
Thông số:
- Vật liệu :  Đồng Nhôm
- Độ Rộng Vòng Miệng : 1.3/8" mm
- Góc Nghiêng Đầu Tròng : 15°
- Chiều Dài : 330 mm
- Đạt Chuẩn :  DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
- Trọng Lượng : 840 g
Tên Sản Phẩm: Cờ lê vòng miệng
Model: 963.7342
Hãng/ Xuất xứ: Kstools - Đức
Thông số:
- Vật liệu :  Đồng Nhôm
- Độ Rộng Vòng Miệng : 2.1/4" mm
- Góc Nghiêng Đầu Tròng : 15°
- Chiều Dài : 475 mm
- Đạt Chuẩn :  DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
- Trọng Lượng : 2500 g


 

Cháy nổ luôn là tai nạn không mong muốn và có sức ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tính mạng con người. Để khắc phục hiện tượng cháy, nổ xảy ra trong quá trình lao động, các nhà chế tạo dụng cụ cơ khí không đánh lửa. Vậy những dụng cụ này là gì và chúng mang đến lợi ích gì? Hãy cùng Viettool Vietnam tìm hiểu những thông tin cực hữu ích dưới đây.

1. Dụng cụ không đánh lửa là gì?

Thông thường, các dụng cụ lao động thường được làm bằng thép hoặc hợp kim crom. Tuy nhiên, các loại kim loại này không thực sự an toàn trong môi trường dễ bắt cháy như mỏ dầu, mỏ khí, xưởng sản xuất linh kiện điện tử, các nhà máy may mặc,…

Trong quá trình thao tác với dụng cụ lao động, tính bắt cháy của môi trường làm việc hay các vật dụng xung quanh sẽ dễ dẫn đến nổ và hỏa hoạn.

Dụng cụ lao động thông thường sẽ không phù hợp với những môi trường dễ bắt cháy

Để tránh những tình huống xấu có thể xảy ra trong quá trình thao tác, các dụng cụ cơ khí không đánh lửa đã được nghiên cứu và chế tạo nhằm đem lại sự an toàn cho người sử dụng.

Đây là những công cụ được làm từ các loại hợp kim đồng, nhôm, đồng thau, đồng – niken… để tránh hiện tượng phát ra tia lửa khi thao tác. Dụng cụ không đánh lửa được xem là những người bạn thân thiện với môi trường dễ bắt cháy.

Nhược điểm của dụng cụ không đánh lửa là độ bền thấp và độ mài mòn nhanh hơn so với dụng cụ thông thường. Tuy nhiên, với khả năng phòng chống cháy nổ cao, đây là sự lựa chọn cần thiết đối với cơ sở sản xuất hay giàn khoan.

Tất cả các dụng cụ lao động truyền thống đều có thể chế tạo thành dạng không đánh lửa nhờ nguyên liệu đặc biệt làm nên chúng

2. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn dùng dụng cụ không đánh lửa?

Như đã giải thích cặn kẽ ở phần trên, việc sử dụng dụng cụ truyền thống bằng các loại hợp kim crom và thép sẽ mang lại những hậu quả khó lường.

Một số môi trường lao động rất dễ bắt cháy, chỉ cần sự va chạm nhẹ của những dụng cụ cơ khí này, hoặc sự ma sát hay bất kỳ điều gì cũng có thể gây ra nhiệt lượng đủ lớn để tạo tia lửa. Tất cả sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự an toàn của những người làm việc hay tiếp xúc với môi trường đó.

Sử dụng dụng cụ không đánh lửa trong một số môi trường làm việc nhất định sẽ giúp hạn chế tối đa việc tạo ra nhiệt lượng và tia lửa, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.

3. Sử dụng dụng cụ không đánh lửa như thế nào?

Để tăng hiệu quả sử dụng và độ bền của các dụng cụ cơ khí không đánh lửa, bạn nên áp dụng những biện pháp sau:

- Làm sạch các dụng cụ không đánh lửa lửa để tránh bị rỉ sét hoặc nhiễm các kim loại màu, dẫn đến làm hỏng các đặc tính chống tia lửa.

- Không sử dụng những dụng cụ này khi đã tiếp xúc trực tiếp với acetylene, khi có hơi ẩm có thể tạo ra acetal nổ cực kỳ nguy hiểm.

- Định kỳ mài giũa tất cả các dụng cụ không đánh lửa theo các quy trình an toàn được quy định bởi các nhà sản xuất để đảm bảo hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.

  Lưu ý, nên bảo vệ mắt và mặt, thu thập bột sau khi mài bằng các công cụ thích hợp.

- Các cơ sở sản xuất cần được thông gió để loại bỏ các loại bụi và khí có khả năng gây hại.

Dụng cụ cơ khí không đánh lửa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn lao động

Dụng cụ cơ khí không đánh lửa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn lao động tại các cơ sở sản xuất, giàn khoan, mỏ khí… Hi vọng những chia sẻ chi tiết được cung cấp bởi VIETTOOL VIETNAM sẽ mang lại cho bạn những thông tin thực sự hữu ích.

Nếu các bạn vẫn còn nhiều thắc mắc chưa biết nên chọn loại sản phẩm nào để phù hợp nhất với công việc, các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết, các dòng sản phẩm hiện nay Viettool đang cung cấp: https://kstools-vietnam.com.vn/

Hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn nhanh chóng và chính xác hơn:

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Viettool Việt Nam

Địa chỉ: VPHN: Số 23, Ngõ 419/8 Lĩnh Nam - Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Ship code toàn quốc, cần tư vấn thắc mắc xin liên hệ :

📞0911.980.085 – Mr.Bình

Email: sale.da2@viettoolvietnam.com.vn

Facebook : Viettool Mart

Chúng tôi luôn sẵn luôn sẵn sàng để tư vấn và giải đáp thắc mắc cho các bạn!

Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Công ty TNHH TM &DV VIETTOOL Việt Nam Cam Kết Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
 Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 091.198.0085
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng KSTOOLS - GERMANY

Sản phẩm bạn đã xem

Giới Thiệu Hãng KS Tools
Giới thiệu
Bộ Cờ Lê 2 Đầu Mở 6-32mm Kstools 517.0125
Giới thiệu
Bộ Lục Giác Đầu Hệ Inch Kstools 920.2050
Giới thiệu
Review dao cắt ống đồng 103.1000 Kstools
Giới thiệu
Bộ kìm 3 chi tiết 115.1010 KStools
0911.980.085
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
DANH MỤC
DANH MỤC SẢN PHẨM